GRATIS verzending vanaf €150

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. aanvaarding van onze voorwaarden

TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, GAAT DE KLANT BIJ AANKOOP VAN DE ARTIKELEN EN OF TRAININGEN AKKOORD MET ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. 

2. Leveringstermijn

WIJ STREVEN ERNAAR OM HET PRODUCT dezelfde dag te verzenden MAAR KUNNEN GEEN GARANTIE GEVEN BETREFFENDE DE LEVERTIJD AANGEZIEN WIJ HIERBIJ AFHANKELIJK ZIJN VAN ONZE BEZORGDIENST. ALS GEVOLG VAN ENORME DRUKTE kan er vertraging oplopen bij de bezorgdienst. wij hebben geen invloed op de verzendingstermijnen.

3. PRIJZEN

VOOR ALLE BESTELLINGEN WORDEN DE OP DE DAG VAN DE BESTELLING DER GOEDEREN GELDENDE PRIJZEN AANGEREKEND. ALLE PRIJZEN VOOR DE AANGEBODEN ZAKEN ZIJN IN EURO’S EN INCLUSIEF OMZETBELASTING (BTW). VOORDAT DE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT ZAL DE TOTAALPRIJS KENBAAR WORDEN GEMAAKT. PRIJZEN WORDEN BINNEN DE LOOPTIJD VAN DE AANBIEDING NIET VERHOOGD, TENZIJ WETTELIJKE MAATREGELEN DIT NOODZAKELIJK MAKEN. ALLE PRIJZEN OP DE WEBSITE ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN KENNELIJKE TYPEFOUTEN.

4. RETOURNEREN/ HERROEPINGSRECHT

NADAT DE AFNEMER HET DOOR HEM/HAAR BESTELDE PRODUCT HEEFT ONTVANGEN, HEEFT DE AFNEMER DE BEVOEGDHEID OM BINNEN 14 (VEERTIEN) KALENDERDAGEN NA DE ONTVANGST VAN DIT PRODUCT, DE ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST MET “NOoms’care” TE ONTBINDEN. DE AFNEMER HOEFT HIERVOOR GEEN REDEN OP TE GEVEN. INDIEN DE AFNEMER DE OVEREENKOMST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WENST TE ONTBINDEN, DIENT DE AFNEMER DIT SCHRIFTELIJK OF PER EMAIL AAN “nooms’care” TE MELDEN. TIJDENS DEZE TERMIJN ZAL DE AFNEMER ZORGVULDIG OMGAAN MET HET PRODUCT EN DE VERPAKKING. HIJ ZAL HET PRODUCT SLECHTS IN DIE MATE UITPAKKEN OF GEBRUIKEN VOOR ZOVER DAT NODIG IS OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF HIJ HET PRODUCT WENST TE BEHOUDEN. INDIEN HIJ VAN ZIJN HERROEPINGSRECHT GEBRUIK MAAKT, ZAL HIJ HET PRODUCT MET ALLE GELEVERDE TOEBEHOREN – INDIEN REDELIJKERWIJZE MOGELIJK – IN DE ORIGINELE VERPAKKING, BINNEN 14 DAGEN NA ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST, AAN “nooms’care” RETOURNEREN, CONFORM DE DOOR “noomscare” VERSTREKTE INSTRUCTIES. DE AFNEMER DIENT IN DIT GEVAL ZELF DE KOSTEN VAN EN HET RISICO VOOR HET VERZENDEN TE DRAGEN. HET AANKOOPBEDRAG ZAL BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST AAN AFNEMER WORDEN TERUGBETAALD.

MITS HET PRODUCT IN ONGESCHONDEN STAAT EN TEVENS WEER VERKOOPBAAR WORD ONTVANGEN

5. GEBREKKIG PRODUCT

“nooms’care” RAADT AAN DE GELEVERDE GOEDEREN ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST TE INSPECTEREN EN DE DAARBIJ GEBLEKEN GEBREKEN BINNEN TWEE WEKEN VIA E-MAIL (BIJ VOORKEUR MET AFBEELDING VAN HET PROBLEEM) OF EVENTUEEL TELEFONISCH TE MELDEN.

6. GARANTIES

“nooms’care” STAAT ERVOOR IN DAT DE GELEVERDE PRODUCTEN AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDEN EN VOLDOEN AAN DE IN HET AANBOD VERMELDE SPECIFICATIES, EN STAAT DAARMEDE IN VOOR DE FABRIEKSGARANTIE VAN HET AAN U GELEVERDE PRODUCT. DE GARANTIETERMIJN VAN “nooms’care” KOMT OVEREEN MET DE FABRIEKS GARANTIETERMIJN. DEZE GARANTIE GELDT NIET IN  HET GEVAL HET GEBREK IS TE WIJTEN AAN NAGELATEN VERZORGING, OPZETTELIJKE BESCHADIGING, OF ONOPLETTENDHEID. DE AANSPRAAK OP GARANTIE VERVALT INDIEN ANDERE DAN DE DOOR DE FABRIKANT AANGEWEZEN SERVICE/REPARATIEDIENSTEN HERSTEL- OF ANDERE WERKZAAMHEDEN AAN HET PRODUCT HEBBEN GEPLEEGD.

7. RETOURNEREN

JE HEBT HET RECHT JE BESTELLING TOT 14 DAGEN NA ONTVANGST ZONDER OPGAVE VAN REDEN TE ANNULEREN.

JE KRIJGT DAN HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG + verzendkosten GECREDITEERD.

ENKEL DE KOSTEN VOOR HET RETOUR STUREN NAAR Nooms’Care ZIJN VOOR EIGEN REKENING.

TIJDENS DEZE TERMIJN ZAL JE ZORGVULDIG OMGAAN MET HET PRODUCT EN DE VERPAKKING. JE MAG HET PRODUCT SLECHTS IN DIE MATE UITPAKKEN OF GEBRUIKEN VOOR ZOVER DAT NODIG IS OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF JE HET PRODUCT WENST TE BEHOUDEN. INDIEN JE GEBRUIK MAAKT VAN JE HERROEPINGSRECHT, ZAL HET PRODUCT MET ALLE GELEVERDE TOEBEHOREN – INDIEN REDELIJKERWIJZE MOGELIJK – IN DE ORIGINELE VERPAKKING, BINNEN 14 DAGEN NA ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST, AAN “Nooms’Care” GERETOURNEERD WORDEN.

We raden u aan om contact op te nemen via [email protected]

BOVENSTAANDE IS VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN.

PRODUCTEN WELKE ONDER DE SALON HYGIËNE REGELING VALLEN WORDEN NIET RETOUR GENOMEN.

8. TRAININGEN

Wanneer je een training boekt ben je automatisch ingeschreven na betaling. We werken niet met voorschotten of reserveringen van een plek zonder betaling. U krijgt een factuur na de betaling wat dient als bewijs van inschrijving.

ANnuleren:
u heeft het recht om binnen een bedenktijd van 14 dagen de training kosteloos te annuleren en u ontvangt 100% het geld terug.
Het annuleren van een training door de cursist is zonder consequenties mogelijk tot 28 dagen mogelijk voor aanvang van de start datum van de training. De cursist krijgt 100% van de deelname kost terug.
Bij annulering van een training van 28 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum van de cursus ontvangt de cursist 50% van de deelnamekosten terug.
Bij annulering van een training korter dan 14 dagen voor aanvang van de startdatum van de training is restitutie van de deelnamekosten niet mogelijk.
Indien de training door een gastdocent word gegeven is geen restitutie van de deelnamekosten mogelijk omdat Nooms’Care aan betalingsverplichtingen van o.a. de gastdocent moet voldoen.
Bij annulering heeft u het recht om een andere cursist in uw plaats deel te laten nemen aan de training.
Nooms’Care heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de training te annuleren. Cursist ontvangt hiervan tijdig bericht waarna het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de cursist zal worden terugbetaald.
Indien de training wordt geannuleerd wegens overmacht geldt hetzelfde dat de cursist hiervan op de hoogte wordt gebracht en dat de deelnamekost binnen de 14 dagen wordt terug gestort.
Annuleren/afmelden kan alleen schriftelijk plaatsvinden door te mailen naar [email protected]
Annuleringen/afmeldingen via sociale media (Instagram/Facebook) worden als niet geldig beschouwd.

 

9. GIFTS
Cadeautjes die u bij het afrekenen kan uitkiezen kunnen niet worden omgewisseld voor geld of een ander product. Deze producten worden elke maand gewijzigd zodat u telkens een uniek cadeau heeft.